•  
  Geri Kazanım Konusunda Bunları Biliyor musunuz
  Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine "geri kazanım" denilmektedir.
 •  
  Çöp Konteyneri Nedir
  Çöp konteyneri evsel ve katı atıkların, ilgili kurumlar tarafından toplanıp bertaraf edilmesinden önce geçici olarak depolanması amacı ile, yetkililer tarafından yerleşim birimleri içerisinde uygun yerlere yerleştirilen çöp toplama kabıdır.
 •  
  Katı Atıklar ve Geri Kazanımları Katı atıklar hakkında bunları biliyor musunuz
  Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir.